Home

KNGF richtlijn Enkelletsel PDF

(PDF) KNGF richtlijn enkelletsel - ResearchGat

PDF | On Jan 1, 2006, Van der Wees PJ and others published KNGF richtlijn enkelletsel | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat KNGF-richtlijn Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 116 Nummer Update klinimetrie 2017. KNGF-richtlijn Enkelletsel Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 116 Nummer 5 2006 Update klinimetrie 2017 Ph.J. van der Wees A.F. Lenssen Y.A.E.J. Feijts H. Bloo S.R. va Samenvatting KNGF-richtlijn Enkelletsel V-01/2006 - Update klinimetrie 2017 raadpleeg de volledige richtlijn op www.kngfrichtlijnen.nl © KNGF Functionele. Enkelletsel [richtlijn] Publicatiedatum: 31 oktober 2006 - Revisiedatum: 30 september 2017. De richtlijn Enkelletsel van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) betreft het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces na een inversietrauma aan het laterale kapsel-bandapparaat en bij functionele instabiliteit. PDF | On Jan 1, 2003, de Bie RA and others published KNGF richtlijn chronisch enkelletsel | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

KNGF-richtlijn Enkelletsel - PDF Free Downloa

Deze KNGF-richtlijn Enkelletsel vervangt de KNGF-richtlijnen Acuut Enkelletsel (1998) en Chronisch Enkelletsel (2003)en betreft het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces na een inversietrauma aan het laterale kapsel-bandapparaat e literatuur ten aanzien van de diagnose en behandeling van het meest voorkomende enkelletsel bij sporters, te weten het acute inversietrauma van de enkel. 1.2 Doelstelling Het doel van de richtlijn 'acute inversietrauma van de enkel' is om, op basis van het best vindbar V-27/2015 Evidence Statement Acuut knieletsel © KNGF 6 1.3 Afbakening van de populatie Dit evidence statement heeft betrekking op: † de diagnostiek van acute. Publicatiedatum: 2 april 2014 - Revisiedatum: 30 september 2017. De richtlijn Beroerte van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de eerste-, tweede- en derdelijns fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met als hoofddiagnose een cerebrovasculair accident (CVA), door de gehele zorgketen heen

Enkelletsel [richtlijn] - KNGF Kennisplatfor

Enkelletsel KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel Jaargang 115 / nummer 1 / 2005. V-01/2005 Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostich proces 4 I.I Anamnese 4 I.II Inspectie 5 I.III Functieonderzoek 5 I.IV Palpatie en differentiaaldiagnostiek 5 I.V Aandachtspunten 5 I.VI Functiescore KNGF RICHTLIJN ENKELLETSEL PDF - KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel. Submitted by Lo-epid on 24 July - pm. Title, KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel. Publication Type, Journal Article Moduleopdracht Professioneel en oplossingsgericht werken Studeer Snel PDF; Vaccinatie-betoog - Cijfer: 8,7; Nieuwste. Cabeza - Moore (huesos, musculos y nervios) Syllabus RD108 2018-2019; Acuut enkelletsel KNGF-richtlijn Enkelletsel. Samenvatting KNGF-richtlijn Enkelletsel. V-01/2006. Deze KNGF-richtlijn Enkelletsel vervangt de KNGF-richtlijn Acuut Enkelletsel (1998) en Chronisch Enkelletsel (2003) en betreft het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces na een inversietrauma aan het laterale kapsel-bandapparaat en

(PDF) KNGF richtlijn chronisch enkelletse

Bron: KNGF richtlijn enkelletsel (BMJ 2003; 326:417-23) Title: Microsoft Word - VSG3454.doc Author: DanBee Created Date: 9/20/2011 11:08:57 AM.

Enkelletsel 2006 Fysiotherapeutische dossiervoering (herziening in 2018-2019) 2016 Hartrevalidatie 2011 Klachten aan de arm nek en of schouder (KANS) 2010 Lage rugpijn (herziening in 2019-2020) 2013 Meniscectomie 2006 b Een bestaande KNGF-richtlijn kan herzien worden PDF | On Jan 1, 2006, Van der Wees PJ and others published KNGF richtlijn enkelletsel | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat V-12/2014 III KNGF-richtlijn Beroerte Verantwoording en toelichting Inhoud Verantwoording en toelichting A Inleiding 1 A.1 Definitie KNGF-richtlijn 1 A.2 Doel 1 A.3 Doelgroep 2 A.4 De noodzaak voor een herziening 2 A.5 Veranderingen ten opzichte.

6 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel spierkracht, vertraagde reactietijd van spieren, verminderde beweeglijkheid en een inadequate wijze van omgaan met de klachten. Tevens zijn er aanwijzingen dat een inadequate of ontoereikende behandeling van acuut enkelletsel de kans op restklachten vergroot. Differentiaal diagnostiek Andere aandoeningen die kunnen leiden tot chronische enkelklachten die. V-12/2014 - Update klinimetrie 2017 IV KNGF-richtlijn Beroerte Praktijkrichtlijn Inhoud Praktijkrichtlijn 1 A Inleiding 1 A.1 Definitie KNGF-richtlijn 1 A.2 Doel 1 A.3 Doelgroep 2 A.4 De noodzaak voor een herziening 2 A.5 Veranderingen ten opzichte van de eerste editie 2 A.6 Scope en positionering 2 A.7 Context en gebruik 2 A.8 Conceptueel raamwerk richtlijn KNGF-richtlijn Enkelletsel - PDF Free Downloa . Richtlijn Acute inversietrauma van de enkel februari 2010 2 Colofon In 20 tot 50% van de gevallen resulteert het letsel in chronische pijn en/of functionele instabiliteit van de enkel 3. literatuur ten aanzien van de diagnose en behandeling van het meest voorkomende enkelletsel bij sporters,.

Richtlijn Enkelletsel Kngf - Nldon

V-26/2014 Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie © KNGF 3 Creatief concept: KNGF Vormgeving - DTP - Drukwerk: Drukkerij De Gans, Amersfoort. Enkelletsel KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel jaargang 115 / nummer 1 / 2005. V-10/2005 Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch proces 4 I.I Verwijzing 4 I.II Anamnese 4 I.III Onderzoek 5 I.IV Aanbevolen meetinstrumenten 5 I.V Analyse 5 I.VI Conclusie Kngf richtlijn enkelletsel pdf kngf richtlijn . In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 600.000 mensen een acuut enkelletsel, 60% daarvan is een enkelverzwikking. Meer dan de helft van deze blessures ontstaat bij sportbeoefening. ! Vrijwel iedereen kan zes tot acht weken na een enkelverstuiking weer normaal functioneren

(PDF) KNGF richtlijn enkelletsel - ResearchGat Enkel en voetblessures De e-learning bestaat uit ruim 50 vragen die onder meer de anatomie, biomechanica en pathologie van de enkel en voet behandelen. Daarnaast wordt aan de hand van (complexe) casuïstiek het gebruik van de KNGF-richtlijn Enkelletsel bijgebracht, waarbij er ook aandacht is voor richtlijnen van verwijzers Herziening van de KNGF Richtlijn Artrose Heup - Knie - PDF 2017 www.kce.fgov.be kce report. 287. as good clinical practice . samenvatting. klinische richtlijn rond lage rugpijn en radiculaire pijn . peter van wambeke, a nja desomer, luc ail liet, anne berquin, christophe demoulin, bart depreitere, joh an dewachter, miek Hieronder vindt u een overzicht van fysiotherapiepraktijken in Rotterdam van de ziekte. In 2018 is de KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis herzien waarin duidelijk wordt welke rol de fysiotherapeut kan vervullen om mensen met RA zou goed mogelijk te begeleiden bij het omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan.* De richtlijn beschrijft het klinisch beeld en het beloop, de belangrijke aandachtspunten bij de anamnese en he In de KNGF-richtlijn vallen al meteen de epidemiologische gegevens op: na een traumatisch enkelletsel zou 'een groot deel (10-60%) restklachten behouden'. En 'een jaar na het letsel zou 10-40% nog instabiliteit ervaren'. De NHG-Standaard wijst er echter op dat deze klachten tot weinig concrete belemmeringen leiden

Beroerte [richtlijn] - KNGF Kennisplatfor

  1. KNGF RICHTLIJN BEROERTE PDF. Error: Cookies are not enabled. Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie Whiplash Symptomatisch.
  2. Bron: KNGF richtlijn enkelletsel (BMJ 2003; 326:417-23) Title: Microsoft Word - Bijlage 3 Registratiekaart enkelletsles Ottawa - de Bie.doc Author: kelpos Created Date
  3. Samenvatting: KNGF richtlijn - Beroerte / CVA. Avoid resits and achieve higher grades with the best study notes written by your fellow students. Payments are handled through a rkchtlijn TLS-Connection so your information is always well protected. ADELE CLARKE SITUATIONAL ANALYSIS PDF. The best study notes
  4. March 29, 2020 0 Comments. Error: Cookies Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie Whiplash.
  5. Samenvatting: KNGF richtlijn - Beroerte / CVA - KNGF richtlijn - Stuvia Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie Whiplash Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
  6. KNGF RICHTLIJN BEROERTE PDF - Error: Cookies are not Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie Symptomatisch perifeer arterieel.
  7. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een enkelfractuur. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: De aangewezen beeldvormende onderzoeken bij verschillende typen enkelfracturen. De behandeling van niet-geopereerde stabiele enkelfracturen (conservatieve behandeling)

KNGF richtlijn enkelletsel. Nederlands Tijdschrift voor Fysiothera-pie, supplement bij nummer 5 jaargang 116. 6. VSG (2010). Richtlijn acute inversietrauma van de enkel. Bilthoven: Vereniging voor Sport-geneeskunde. 7. Hass CJ et al. (2010). Chronic ankle instability alters central organization of movement KNGF RICHTLIJN BEROERTE PDF. February 26, 2020. by admin. Error: Cookies Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie Whiplash.

KNGF RICHTLIJN VERSLAGLEGGING 2011 PDF - Implementatie van KNGF-richtlijnen. FysioPraxis. KNGF-richtlijn Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische knff Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine. Om de toepasbaarheid van de eerste KNGF-richtlijn Enkelletsel te onderzoeken gebruikten we een papieren versie van het patiëntendossier om data te verzamelen. Informatie uit de cohort studie is gebruikt om de KNGF-richtlijn Enkelletsel te herzien. De resultaten van deze studie (Hoofdstuk 2) laten zien dat de richtlijn

In deze fase volstaat meestal een intensieve begeleiding door een fysiotherapeut. In de KNGF-richtlijn vallen al meteen de epidemiologische gegevens op: na een traumatisch enkelletsel zou 'een groot deel (10-60%) restklachten behouden'. En 'een jaar na het letsel zou 10-40% nog instabiliteit ervaren' KNGF RICHTLIJN VERSLAGLEGGING 2011 PDF - Implementatie van KNGF-richtlijnen. FysioPraxis. KNGF-richtlijn Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Beroerte COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress. 2. Wees Phjvd, Lenssen AF, Feijts YAEJ et al. KNGF -richtlijn enkelletsel. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2006;116(5 Supplement):1-26. 3. Haywood KL, Hargreaves J, Lamb SE. Multi-item outcome measures for lateral ligament injury of the ankle: a structured review. Journal of Evaluation of Clinical Practice . 2004;10(2):339-352. 4

KNGF-richtlijn Enkelletsel V-01/2006 PDF . Summary - Samenvatting kngf richtlijn artrose heup-knie 2018 9. Summary - Samenvatting kngf richtlijn kans (klinimetrie update 2017&rpar Richtlijnen. Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg Parkinson [richtlijn] Publicatiedatum: 31 juli 2017 - Revisiedatum: 30 september 2017. De KNGF-richtlijn ziekte van Parkinson is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. De inhoud van de richtlijn is gebaseerd op de European Physiotherapy Guideline for Parkinson's Disease. Algemene informatie KNGF-richtlijn Enkelletsel - PDF Free Downloa . Apply the Ottawa Ankle Rules accurately: • palpate the entire distal 6 cm of the fibula and tibia • do not neglect the importance of medial malleolar tenderness • do not use for patients under age 18 Clinical judgement should prevail over the rules if the patient:. 2014, KNGF richtlijn enkelletsel, KNGF richtlijn nekpijn, KNGF richtlijn Parkinson 2017 • Indien er een eigen richtlijn wordt gemaakt, staat deze nu standaard actief en is deze ook aan te passen middels • Aan de rechterzijde bij het overzicht van voltooide metingen, is er een toegevoegd zodat. Fysiotherapie KNGF richtlijn Enkelletsel samenvatting. Korte en overzichtelijke samenvatting van de KNGF-richtlijn Enkelletsel fysiotherapie. Alle belangrijke informatie die u moet weten uit deze richtlijn beschreven in een duidelijke samenvatting met tabellen. (HOC 5/PAS 5)

De KNGF-richtlijn Enkelletsel is een leidraad voor het fysiothe- rapeutisch handelen bij patiënten met een acuut letsel van het laterale kapsel-bandapparaat en bij patiënten met functionele in- stabiliteit van de enkel. Deze richtlijn vervangt de KNGF-richtlijnen Acuut Enkelletsel (1998) en Chronisch Enkelletsel (2003) V-19/2017 III KNGF-richtlijn ziekte van Parkinson Verantwoording en toelichting Inhoud Verantwoording en toelichting 1 A Inleiding 1 A.1 Afbakening van het probleem 3 A.2 Doelstelling 3 A.3 Epidemiologie en kosten 3 A.4 Diagnostiek 3 A.5 Pathofysiologie 3 A.5.1 Stoornissen in motorische functies 4 A.5.2 Stoornissen in niet-motorische functies

KNGF RICHTLIJN ENKELLETSEL PDF - Kobe Pasche

KNGF richtlijn enkelletsel samenvatting - StudeerSne

KNGF RICHTLIJN COPD PDF - Samenvatting van de KNGF Richtlijn. Samenvattingen diverse KNGF richtlijnen (CVA, COPD, Oncologie, Reuma, Hartrevalidatie) PAS 7 / HOC 7 ($). bundle of COPD (2020 Report), which aims to provide a non-biased review of the current evidence for the assessment, diagnosis and treatment of patients with COPD that can aid the clinician KNGF RICHTLIJN COPD PDF - Samenvatting van de KNGF Richtlijn. Samenvattingen diverse KNGF richtlijnen (CVA, COPD, Oncologie, Reuma, Hartrevalidatie) PAS 7 / HOC 7 ($). bundle

Kngf Richtlijn Lage Rugpijn 2013 - Nldonn

Schuitemaker en van Schaik fysiotherapie en manuele therapie Amsterdam - www.fysio.net Zweepslag kuitspier 2 blijven we hopen dat er slechts sprake is van een verrekking Bijvoorbeeld bij de richtlijn enkelletsel, waar geen meerwaarde wordt toegekend aan UKG3. Zie de KNGF-richtlijn: We mogen trots zijn dat het vakgebied fysiotherapie is overgegaan tot richtlijnen waar objectieve aanbevelingen staan over de werkzaamheid van de behandeling met UKG. De UKG is nog steeds op de markt en e

BOSCH PDO MULTI BEDIENUNGSANLEITUNG PDFKngf Richtlijn Beroerte 2017 - Nldonn

Topics: EBP 4: Quality of Care, NCEBP 3: Implementation Science, NCEBP 6:Quality of nursing and allied health car Samenvatting richtlijnen; - Beroerte - Hartrevalidatie - Artrose Heup-knie update van 2018 - KANS - COPD - Oncologie Let op; van onconline - Reumatoide Artritis RA - Lage rugpijn - Nekpijn - Parkinson - Acuut inversieletsel Evidence Statements: - Subacromiaal pijnsyndroom - Acuut knieletsel O.a. voor HOC10 HOC1 De bronnenlijst is een nieuw hoofdstuk en komt na de hoofdtekst en voor de eventuele bijlage (n). De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen. Op deze pagina worden de belangrijkste richtlijnen voor bronvermeldingen beschreven, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd. Voetbal!specifiekerevalidatiebijeen voetballerna!inversietrauma!met! botkneuzing!vandetibia!!!! CaseReport!!!!! ReiniervanDantzig Aspecifieke lagerugpijn is: rugpijn in het gebied tussen de onderste ribben en de bilplooien waarbij geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar is. Lagerugpijn kan gepaard gaan met stijfheid, spierspanning en uitstraling in de benen. Van alle gevallen van acute lagerugpijn is circa 95% aspecifiek

KNGF RICHTLIJN BEROERTE PDF - Error: Cookies are not Parkinson Nekpijn Fysiotherapeutische dossiervoering Artrose heup-knie Kng COPD Enkelletsel Hartrevalidatie Klachten aan de arm nek enof schouder kans Lage rugpijn Meniscectomie Osteoporose Reumatode artritis Stress urine-incontinentie Whiplash Symptomatisch perifeer arterieel. van de KNGF-richtlijn 'Enkelletsel' uitge-bracht in 2006.6 en er werd gezocht in de da-tabanken Pubmed, Cochrane en Pedro naar artikelen, gepubliceerd na oktober 2004. Over dit onderwerp zijn maar weinig artike-len beschikbaar van een goede methodologi-sche kwaliteit (niveau A1). Wanneer er gee Algemene inleiding richtlijnen palliatieve zorg. National. results AMB (BR) - Brazilian Medical Association, Guideline, Jun 26, , Brazil, Published . Complex regional pain syndrome (in English), CBO (NL) - Dutch Institute for Healthcare Improvement CBO KNGF-richtlijn Enkelletsel 4. KNGF richtlijn Enkelletsel 5. Brunnekreef JJ, van Uden CJ, van MS, Kooloos JG. Reliability of videotaped observational gait analysis in patients with orthopedic impairments. BMC Musculoskelet Disord 2005 Mar 17;6(1):17. 6. Rozzi SL, Lephart SM, Sterner R, Kuligowski L. Balance training for persons with functionally unstable ankles

fysiotherapeutische nabehandeling volgens de KNGF-richtlijn Enkelletsel,3 blijven de pijn- en instabiliteitsklachten aanwezig, waardoor voetballen onmogelijk is. Bij inspectie wordt een diffuse zwelling waargenomen. In het onderzoek naar de mechanische stabiliteit wordt een positieve voorste schuifl ade getest. In de acut en de KNGF - Richtlijn Acuut Enkelletsel (1998) is het aantal verwijzingen vooral in de vrijgevestigde praktijk fors teruggelopen. Uit onderzoek bleek dat verreweg het grootste deel van de patiënten met eenvoudige maatregelen goed herstelt en dus wordt hulp/behandeling van de fysiotherapeut door de arts vaak niet meer nodig geacht Wees, van der Ph.J. et al, 2006 - KNGF Richtlijn enkelletsel. Ver-antwoording en toelichting. Koninklijke Genootschap voor Fysiotherapie. Wij hopen dat u na het lezen van dit document enthousiast bent over de EXO-L Enkelband! Bezoek www.exo-l.com voor meer informatie over dit innovatieve product, waaronder ervaringe helpt recidief enkelletsel te voorkomen, maar brengt ook ongemakken, zoals beperking van de mobiliteit, met zich mee. De externe enkelband is een nieuw type bescherming die de enkelligamenten ondersteunt, maar dan buiten het lichaam. Zo wordt de enkel op een natuurlijke manier beschermd, met optimaal gevoel van vrijheid (Figuur 1) De interpretatie van de icc was auteurs van de kngf-richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging als volgt: waarden < 0,45 werden beschouwd als 'matig/slecht', n e d e r l a n d s t i j d s c h r i f t v o o r f ys i ot h e r a p i e - n r 3 - j u n i 2 0 0 6 - ja a r g a n g 1 1 6 57 3021_Bwrk 07-06-2006 10:19 Pagina 58 R.A.B. Oostendorp D.J. Pluimers M.W.G. Nijhuis-van der Sanden M.

KNGF richtlijn Publicatie Stress Urine Incontinentie 1998* Osteoporose 2001* Lage rugpijn 2001* Hartrevalidatie 2001* Whiplash 2001* Manuele Therapie bij Lage rugpijn 2003* Claudicatio Intermittens 2003* Beroerte 2004* Ziekte van Parkinson 2004* Kinderfysiotherapie bij Astma 2005 Meniscectomie 2006 Enkelletsel 2006 ** Fysiotherapeutische. Ondanks intensieve fysiotherapeutische nabehandeling volgens de KNGF-richtlijn Enkelletsel,3 blijven de pijn- en instabiliteitsklachten aanwezig, waardoor voetballen onmogelijk is. Bij inspectie. Literatuuroverzicht publicaties FysioPraxis 2018 Das Klappsche Kriechverfahren. FysioPraxis 2018;27(1):9. 1. Genootschap ter beoefening van de heilgymnastiek, 1989 5. Pijn bij palpatie van het os naviculare. Als er 1 of meer van deze punten aanwezig is, is het een positieve test. Dat betekent dat er een hoge waarschijnlijkheid is op een fractuur. En dus is het zinvol om snel te handelen. Zodat gelijk de juiste behandeling wordt gestart Screening op rode vlaggen Als een van de onderstaande verschijnselen zich voordoet en onverklaarbaar is, dan doet u er het beste aan eerst bij de huisarts langs te gaan.Bespreek deze verschijnselen met d